Trang chủ / Kiến thức bất động sản / Quy định về bảo hành nhà ở người mua cần nắm vững

Quy định về bảo hành nhà ở người mua cần nắm vững

Theo Điều 74 – Luật nhà ở Số: 56/2005/QH11 thì bảo hành nhà ở là trách nhiệm của tổ chức cá nhân thi công xây dựng nhà ở. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế kết cấu nhà ở, thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành, sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng nhà ở gây ra.

Người mua cần nắm được quy định về bảo hành nhà ở để bảo vệ quyền lợi cho chính mìnhThời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu nhà ở để đưa vào sử dụng và được quy định như sau:

căn hộ botanica premier Tân Bình

a) Không ít hơn sáu mươi tháng đối với nhà chung cư từ chín tầng trở lên và các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước;

b) Không ít hơn ba mươi sáu tháng đối với nhà chung cư từ bốn đến tám tầng;

c) Không ít hơn hai mươi bốn tháng đối với nhà ở không thuộc diện quy định tại điểm a và điểm b khoản này.Thực tế trong các hợp đồng mua bán nhà ở, các chủ đầu tư thường đưa vào hợp đồng mua bán nhà điều kiện bảo hành nhà ở thường chỉ từ 1 – 2 năm để giảm thiểu chi phí bảo hành trong tương lai.

căn hộ Botanica Premier mới

Tuy nhiên, khi bảo hành chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định pháp luật tức là cho dù thời hạn hạn bảo hành ghi trong hợp đồng chỉ 1 – 2 năm thì nhà đầu tư cũng phải bảo hành theo đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn bảo hành theo thời gian ghi trong hợp đồng mua bán nhà nhưng còn thời hạn bảo hành theo quy định pháp luật thì cư dân vẫn có quyền yêu cầu nhà đầu tư thực hiện bảo hành nhà theo quy định.

Còn nếu thời hạn bảo hành trong hợp đồng mua bán cao hơn thời hạn bảo hành theo quy định pháp luật thì nhà đầu tư phải bảo hành theo thời gian ghi trong hợp đồng.Đây là những điểm cơ bản trong quy định bảo hành nhà ở của Luật nhà ở 2005 mà người mua nhà cần nắm được để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.